• English (English)

سیستم های صوتی تصویری اتومبیل

رادیو پخش USB

رادیو پخش USB

KD-X330BT

KD-X330BT

دستگاه پخش USB با ورودی AUX و بلوتوث

KD-X230

KD-X230

دستگاه پخش USB با ورودی AUX

KD-X130

KD-X130

دستگاه پخش USB با ورودی AUX


KD-X320BT

KD-X320BT

دستگاه پخش USB با ورودی AUX و بلوتوث

KD-X220

KD-X220

دستگاه پخش USB با ورودی AUX

KD-X120

KD-X120

دستگاه پخش USB با ورودی AUX


KD-X310BT

KD-X310BT

دستگاه پخش USB با ورودی AUX و بلوتوث

KD-X210

KD-X210

دستگاه پخش USB با ورودی AUX

KD-X110

KD-X110

دستگاه پخش USB با ورودی AUX